Skladování chemikálií: 2-denní kurz

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás 2-denní kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Ve druhém dni projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Informace

Odborný kurz ve kterém projdeme vše od bezpečnosti práce (ve skladech nebezpečných látek i na pracovišti), přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

Pro koho je kurz určený?

Pro všechny firmy nakládající a skladující CHLaS, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory včetně maloprodejců, kteří uvádějí na český trh chemické látky a směsi, včetně detergentů (čistidel), barev, sprejů a dalších výrobků. Pro následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku. Ve druhém dni se budeme věnovat základním principům označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Obsah kurzu

1.Den

 • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek
 • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek
 • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí pro přepravu
 • vodní zákon: závadné látky a jejich skladování
 • zákon o odpadech: shromažďování/skla­dování/označo­vání nebezpečných odpadů
 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
 • předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
 • nové nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)

2.Den

 • základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle CLP (výjimky, doplňky na štítcích, novela CLP a nové P věty) a podle dalších předpisů
 • vztah označování dle CLP a dle ADR
 • doplňující označení na obalech z jiných předpisů – aerosoly, detergenty, biocidy, zákon o ovzduší
 • vícejazyčné označování
 • nformace o UFI kódech na štítcích – podle nařízení EU 2017/542 a jeho chystané novelizace
 • praktické příklady označování včetně nejčastějších chyb na obalech

Přednáší: Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev Václavské náměstí 831/21, Praha
Počet míst: 20
Začátek: 20.05.2020 09:00
Konec: 21.05.2020 15:00
Stará cena s DPH: 6 900 
Cena bez DPH: 6 210 
Počet osob:
- +